O komunikaciji

Komunikacija je pojav, s katerim se srečujemo že od svojega rojstva naprej. Četudi se ob rojstvu še nismo zavedali, kaj in kdo smo, pa smo že poznali komunikacijo. Zelo težko je trditi, da smo kot dojenčki razumeli pomen komunikacije, je pa očitno, da smo jo s pridom uporabljali (z jokanjem smo priklicali mamo, od nje dobili mleko, ljubezen, toplino…). Tak nebogljen otročiček bi brez joka kot neke vrste komunikacije in sporočila (informacije), ki ga nosi jok, le težko priklical mamo.

 

 

Z leti vse bolj spoznavamo, kako kompleksen pojem je pojem komunikacije. Naučimo se razlikovati med verbalno in neverbalno komunikacijo ter posameznimi oblikami teh dveh vrst. V bistvu pa v vsakem obdobju svojega razvoja znova in znova spoznavamo komunikacijo kot temelj kulture in nezanemarljiv element v socialni in kulturalni interakciji. Prav tako se pričnemo zavedati, kakšno vlogo ima komunikacija na človeško obnašanje.

 

 

S pomočjo različnih vrst in načinov komunikacije ter komuniciranja pa lahko strokovnjaki tudi razločijo, v kateri sloj spada tisti, ki komunicira, kakšna so njegova stališča in še razne drugi faktorje, ki vplivajo na odnos le-tega posameznika do okolice in družbe. Prav tako lahko kaj hitro ugotovimo, v kakšnem okolju smo se znašli, če le malo prisluhnemo, kako se ljudje med sabo pogovarjajo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *