Delavnica o socialnih veščinah

                                                                

 

Kaj: Delavnica socialnih veščin v izvedbi Društva za psihološko svetovanje Kameleon

Kdaj: 14.5.2012 ; od 16.30 – 18.00

Kje: Dijaški dom Ivana Cankarja, Poljanska cesta 26, Ljubljana; Stavba A, soba 7

Število mest je omejeno na: 30

Prispevek: Brezplačno

Prijave sprejemamo na naslov: info@svetovalnicakameleon.si

Vsebina:

Društvo za psihološko svetovanje Kameleon v okviru Tedna vseživljenjskega učenja pripravlja brezplačno delavnico o socialnih veščinah.

Komunikacijske veščine so pomemben del odnosov vsakdana vsakega posameznika. Z učinkovitim komuniciranjem se lahko izognemo marsikateremu konfliktu, obenem pa dobra komunikacija združuje in povezuje ljudi.

V ta namen pripravljamo delavnico s teoretičnim in praktičnim delom na temo socialnih veščin.

Širše področje aktivnosti bo vključevalo: učinkovito komuniciranje, asertivnost, navezovanje prijateljstev, reševanje konfliktov, načela sodelovanja, čustvena inteligentnost, bonton, soočanje s stresom… Sama delavnica bo potekala na aktiven in dinamičen način.

V grobem bo delavnica razdeljena na krajši teoretičen del učenja socialnih spretnosti, ki jih bodo nato udeleženci preizkusili v daljšem praktičnem delu. Tehnike dela bodo vključevale na primer: delo v paru, timsko delo, igranje vlog, diskusija, tehnike ustvarjalnega mišljenja, prilagojena razprava 66, nevihta možganov, sinektika in mnoge druge.

Na koncu delavnice sledi refleksija, kjer bodo udeleženci imeli možnost dajanja povratnih informacij.

               

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *