Kako izbrati pravi študij?

Odločitev za smer študija je ena pomembnejših (in morda tudi težjih) odločitev v življenju mladostnika. Je proces, ki traja dlje časa in za katerega je potrebna dobra obveščenost o možnostih. Prvi korak pri odločanju predstavlja razmislek o lastnih zanimanjih, željah in sposobnostih. Sledi informiranje o študijskih programih, ki ustrezajo zanimanjem in željam, nato pa končna odločitev za študijski program.

Vrste študija

Študijske programe delimo na visokošolske (uporablja se kratica VS) in univerzitetne (kratica UNI). Visokošolski študiji so krajši – trajajo dve ali tri leta, imajo nižjo omejitev vpisa in so bolj praktično usmerjeni. Univerzitetni študiji pa so daljši in vsaj v prvih letnikih bolj teoretično usmerjeni. Večinoma trajajo tri leta (dodiplomski študij, 1. bolonjska stopnja) plus dve leti (podiplomski študij, 2. bolonjska stopnja). Za nekatere študijske programe je poleg rednega študija omogočen tudi izredni študij. Ta je plačljiv, študijski proces pa poteka strnjeno ob sobotah in nedeljah ali med tednom v popoldanskem času, odvisno od fakultete.

Moji interesi, sposobnosti in želje

Če še nisi prepričan, kateri poklic bi opravljal v prihodnosti ali na kateri študijski program bi se vpisal, si lahko pri tem pomagaš z odgovori na naslednja vprašanja.

Kakšni so tvoji interesi?

 

Katera so tvoja močna in šibka področja? Kakšne so tvoje želje glede prihodnosti?

 

– s čim se ukvarjaš v prostem času

– kaj te v življenju zanima

– kateri šolski predmeti so ti najbolj zanimivi

– ali rad delaš z ljudmi (otroci, mladostniki, odraslimi), te zanima narava, tehnika, tehnologija, umetnost, turizem, tuji jeziki, …

 

– v čem si boljši in v čem slabši od svojih vrstnikov

– kateri šolski predmeti ti grejo zelo dobro in kateri slabo

– v čem si spreten

– katera znanja bi želel še nadgraditi

– kakšen bo tvoj uspeh ob koncu šolskega leta in kakšne ocene pričakuješ na maturi

– …

 

– kako si predstavljaš svoje sanjsko delo

– kateri poklici, ki jih poznaš, se ti zdijo zanimivi

– bi si želel razgibanega dela ali bolj ponavljajočega dela

– bi želel delati v pisarni, na terenu, kje drugje

– bi želel delati z drugimi ljudmi ali bi raje delal sam

– …

 

Za bolj poglobljen razmislek o svojih interesih in sposobnostih lahko izpolniš računalniški vprašalnik »Kam in kako«, ki je brezplačno dostopen na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje. Po registraciji v program boš odgovarjal na vprašanja, ob koncu pa ti bo program prikazal tvoja močna področja in predlagal poklice, ki bi bili primerni zate.

Informiranje o študijskih programih

Ko poznaš svoje interese, sposobnosti in želje, poiščeš ustrezne študijske programe. Ena od spletnih strani, ki ponuja iskalnik vseh študijskih programov v Sloveniji, je dijaski.net. Tam lahko izbereš različne kriterije in izpisali se ti bodo programi, ki jim ustrezajo. Ob kliku na izpisane programe lahko vidiš tudi informacijo o morebitni omejitvi vpisa.

Pri omejitvi vpisa se največkrat upoštevajo ocene na maturi in končni uspeh v 3. in 4. letniku srednje šole; pri določenih študijih pa tudi preizkusi sposobnosti (na primer na Akademiji za glasbo). Če se odločaš za študijske programe z omejitvijo, razmisli o tem, ali lahko dosežeš omejitev vpisa oziroma pri katerih predmetih bi lahko zvišal ocene, da bi to omejitev dosegel. Na strani dijaski.net je pri prikazu določenega študijskega programa tudi kalkulator, v katerega lahko vneseš predvidene ocene, kalkulator pa ti nato izračuna število točk.

Potrebno je zbrati čim več informacij o študijskih programih, ki te zanimajo in preveriti, če se pridobljene informacije skladajo s tvojimi pričakovanji in željami. Zelo pomemben del zbiranja podatkov o študijskih programih je obisk le-teh na informativnih dnevih, pa tudi pregled spletnih strani in pogovor s kom, ki pozna te programe. Pozanimaj se o splošnih informacijah glede študijskih programov, pogojih vpisa na programe, predmetniku, možnostih zaposlitve po koncu študija …

Če se težko odločiš za študijske programe, ki ti ustrezajo, se lahko posvetuješ s prijatelji, starši in tudi s šolsko svetovalno službo, ki se pogosto ukvarja s to tematiko.

Uporabne povezave

http://www.dijaski.net/studij/iskalnik-studijskih-programov.html
http://www.ess.gov.si/ncips/cips/kam_in_kako
http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_visoko_solstvo/sektor_za_visoko_solstvo/razpis_za_vpis/

Sorodni prispevki

Kateri poklic je pravi zame?

Comments are closed.